Ponders of a Creative Entrepreneur

This is where I let my verbal ponders out.

BiCoaster Design by Miroslavo

Field That Values Creativity and Innovation: Have You Considered Becoming an Industrial Designer?

Industrial design is a field that involves designing and developing products and systems that are used in everyday life. It is a profession that requires creativity, technical skills, and a deep understanding of user needs and wants. If you’re considering a career in industrial design, you may be wondering if it’s a good choice. In […]

Field That Values Creativity and Innovation: Have You Considered Becoming an Industrial Designer? Read More »

Combining Art, Design and Marketing. Superpower and advantage.

Combining Art, Design and Marketing: A Superpower and Competitive Advantage

In today’s competitive and fast-changing business environment, having a strong brand identity that stands out and connects with customers is essential. However, building a brand that resonates with your audience requires more than just a catchy logo, a pretty website, or a clever slogan. It requires a holistic approach that integrates art, design, and marketing

Combining Art, Design and Marketing: A Superpower and Competitive Advantage Read More »

Miroslavo v Muzeum Umění a Designu Benešov

Kouzlo originálního obrazu: Jak umění může změnit náš život i prostor

Svět umění nás obklopuje všude kolem nás. Přitahuje nás a inspiruje nás k tomu, abychom v něm nacházeli vlastní pocity a myšlenky. Avšak, umění má také moc transformovat naše prostředí a ovlivnit náš život. Originální obraz může být více než jen kus dekorace. Může být symbolem naší vlastní kreativity, vyjádřením našeho jedinečného já a naší

Kouzlo originálního obrazu: Jak umění může změnit náš život i prostor Read More »

copywriting illustration 2

The Power of Personalization: How Email Marketing Can Help You Connect with Customers

Email marketing has been around for a while, but it is still one of the most effective ways to connect with customers. The reason for this is simple: email allows you to personalize your messages in a way that other marketing channels cannot. By leveraging the power of personalization, you can build stronger relationships with

The Power of Personalization: How Email Marketing Can Help You Connect with Customers Read More »

eudesigns

Získejte finanční podporu na průmyslový design díky programu Design Credits!

V oblasti průmyslového designu je klíčové držet krok s inovacemi a neustále se zlepšovat. Vývoj nových produktů, design obalů nebo zlepšování stávajících výrobků může být však nákladný a často si ne každý může dovolit zaplatit profesionální služby průmyslového designéra. Naštěstí existuje řešení: program Design Credits od CzechTrade a Ministerstva kultury. Co je to Design Credits?

Získejte finanční podporu na průmyslový design díky programu Design Credits! Read More »

Shopping Cart
Scroll to Top