[:en][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]

Moulded by The Rise of Digitalisation

Digital drawing NFT Hope by Miroslavo
Digital art like the traditional visual arts expresses the emotion of the artist about a particular issue, but instead of using physical objects to create it, it uses digital technology.

Digital art can be used for display through art prints or it can be used to support other creations like an article, a book, and many others.

Miroslavo and Digital Art

As a kid, I didn’t have a mobile phone, internet or computer. However, entering my teens, everything changed with the introduction of the internet, computers, websites and the digitalisation of everything.

Starting at the age of 13, I began designing websites and playing with graphics. In high school, we used the internet for pretty much everything, and at university, I began treating it as a career. I found myself in graphic design, illustration and animation. I’m still in these fields today. Over the past 15 years, I have mastered the Adobe Creative Suite. Nowadays, I can make visual imagery, illustrations and various graphic animations, and combine them all together.

The Rise of Blockchain Technology and NFTs

I have been making digital art for quite a long time, to support my articles, for various posters etc. It’s never really been possible to offer it as a product though. It always acted as a support material to something. With the rise of blockchain technology and non-fungible tokens, I can now create digital art and sell it as a unique collectable with an irreplaceable identification number, which cannot be reproduced. This has brought tons of new possibilities and opportunities for me as an artist.

I would still create digital art even if there were no NFTs, but now it’s gained a new dimension and motivation as people now collect digital art as a piece of art, and gone are the days that it’s created only for marketing purposes. [vc_empty_space height=”15px”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]

NFTs (Non-Fungible Tokens)

[/vc_column_text][product_list_masonry columns=”two_columns” order_by=”date” order=”ASC” image_size=”” show_separator=”yes” category=”nfts”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]

Commissioned Digital Pieces

[vc_empty_space height=”35px”][/vc_column_text][portfolio_list type=”masonry_with_space_without_description” hover_type_text_on_hover_image=”default” spacing=”25″ columns=”2″ order_by=”date” order=”DESC” filter=”no” lightbox=”yes” view_button=”yes” show_load_more=”yes” number=”4″ show_title=”yes” show_categories=”no” category=”digital”][/vc_column][/vc_row][:cs][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]

Formovaný vzestupem digitalizace

miroslavo digital nft entryDigitální umění, stejně jako tradiční výtvarné umění, vyjadřuje emoce umělce ohledně určitého problému, ale místo toho, aby k jeho vytvoření používal fyzické předměty, používá digitální technologii.

Digitální umění lze použít k zobrazení prostřednictvím uměleckých tisků nebo jej lze použít k podpoře jiných výtvorů, jako je článek, kniha a mnoho dalších.

Miroslavo a digitální umění

Jako dítě jsem neměl mobil, internet ani počítač. S nástupem do mého dospívání se však vše změnilo s nástupem internetu, počítačů, webových stránek a digitalizace všeho možného.

Od 13 let jsem začal navrhovat webové stránky a hrát si s grafikou. Na střední škole jsme internet používali skoro ke všemu a na univerzitě jsem to začal brát jako kariéru. Našla jsem se v grafickém designu, ilustraci a animaci. V těchto oborech jsem dodnes. Za posledních 15 let jsem zvládl Adobe Creative Suite. Dnes umím vytvářet vizuální obrazy, ilustrace a různé grafické animace a vše kombinovat.

Vzestup technologie blockchain a NFT

Digitální umění tvořím už docela dlouho, na podporu svých článků, na různé plakáty atd. Nikdy to ale nebylo možné nabídnout jako produkt. Vždy to fungovalo jako podpůrný materiál k něčemu. S nástupem technologie blockchain a nezaměnitelných tokenů nyní mohu vytvářet digitální umění a prodávat je jako jedinečný sběratelský předmět s nenahraditelným identifikačním číslem, které nelze reprodukovat. To mi jako umělci přineslo spoustu nových možností a příležitostí.

Stále bych vytvářel digitální umění, i kdyby neexistovaly NFT, ale nyní získalo nový rozměr a motivaci, protože lidé nyní shromažďují digitální umění jako umělecké dílo, a pryč jsou dny, kdy se vytvářelo pouze pro marketingové účely.

[vc_empty_space height=”15px”][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][portfolio_list type=”masonry_with_space_without_description” hover_type_text_on_hover_image=”default” spacing=”25″ columns=”2″ order_by=”date” order=”DESC” filter=”no” lightbox=”yes” view_button=”yes” show_load_more=”yes” number=”4″ show_title=”yes” show_categories=”no” category=”digital”][vc_empty_space][/vc_column][/vc_row][vc_row css_animation=”” row_type=”row” use_row_as_full_screen_section=”no” type=”full_width” angled_section=”no” text_align=”left” background_image_as_pattern=”without_pattern”][vc_column][vc_column_text]

Pošlete nám zprávičku a pobavíme o možnostech digitálního umění

[contact-form-7 id=”256″ title=”Contact form 1″][/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][:]

Shopping Cart
Scroll to Top