Umělecká galerie

« Back to Glossary Index

Umělecká galerie je prostorem, který je obvykle soukromý a který se zaměřuje na propagaci a prodej uměleckých děl. Galerii může vlastnit sám umělec nebo obchodník s uměním, který zastupuje umělce. Výtvarné galerie jsou obvykle místa, kam lidé chodí hledat introspektivní odpovědi, dotazy sami o sobě, úvahy o společnosti, životě a zároveň pozorovat a vnímat estetickou kvalitu, kterou umělci projevují ve své práci.

Existují kamenné galerie, které prodávají skrze jejich prostor, obvykle velmi dobře navržené s dobrým osvětlením. Pořádají vernisáže a výstavy, čímž jsou ve fyzickém kontaktu se sběrateli a umělci. Krása pak spočívá ve společenské interakci.

Existují ale také on-line / virtuální galerie umění, které vznikly z technologického vývoje a získávají velkou popularitu. Nabízí sběratelům a nadšencům možnost nakupovat umění z pohodlí svých počítačů nebo mobilních zařízení odkudkoliv na světě. Velkou výhodou, kterou má online galerie nad svým předchůdcem, je to, že není omezená lokací. Dnešní přepravní společnosti dodávají kdekoli na světě za přijatelné ceny. To nabízí obrovský přístup k umění a příležitosti pro umělce, stejně jako kamenné galerie k zasažení nových trhů.[:]

Nákupní košík
Přejít nahoru