NDA

« Back to Glossary Index

NDA nebo-li smlouva o mlčenlivosti je písemná dohoda mezi dvěma stranami, které chrání informace zveřejněné mezi těmito dvěma subjekty nebo lidmi. Tyto důvěrné informace jsou obvykle jasně definovány v dohodě a mohou zahrnovat obchodní tajemství, prodej, technickou dokumentaci, výsledky výzkumu, marketingovou strategii, obchodní kontakty, vynálezy a další citlivé informace, které je vhodné udržovat mezi zúčastněnými osobami. NDA slouží k ochraně informací před sdílením nebo zveřejňováním.[:]

Nákupní košík
Přejít nahoru