Ergonomika

Ergonomika je aplikovaná věda, která se zabývá s navrhování a uspořádáním věcí tak, aby je lidé měli možnost co nejlépe používat z hlediska pohodlí, efektivity a bezpečnosti.

Například když průmyslový designér navrhuje židli, tak jeden z faktorů, které budou brát v úvahu je ergonomika. To znamená, že se židli bude snažit postavit tak, aby byla pro uživatele pohodlná a bezpečná, tedy přizpůsobená člověku a jeho potřebám, emocím a nátuře.

« Back to Glossary Index
Miroslavo
[email protected]

Miroslavo je český designér a umělec.

Žádné komentáře

Sorry, the comment form is closed at this time.