Udržitelnost

Udržitelnost ve vztahu k projektování má za cíl snížit nebo eliminovat negativní dopady na životní prostředí skrze navrhování produktů, budov a služeb způsobem, který snižuje odpad, spotřebu energie a emise skleníkových plynů, a tedy pozitivně ovlivňuje životní prostředí. Zavedení udržitelnosti do designu a ostatních oblastí nejen zlepší naše zdraví, jídlo, počasí a oceány, ale také poskytne lepší život budoucím generacím.

« Back to Glossary Index
No Comments

Post A Comment