Ozubené kolo

« Back to Glossary Index

Ozubená kola nebo ozubené kolo je mechanická část, která má řezané zuby a zasahuje do jiného ozubeného kola, aby přenášely rotační pohyb.

Pomocí ozubených kol je možné dosáhnout mechanické výhody optimalizací převodového poměru.

Jednoduše řečeno, v převodovce, pokud máme jeden převodový stupeň o poloměru 50 cm a druhý převodový stupeň o poloměru 10 cm. Síla potřebná k rychlejšímu otáčení většího kola bude vždy větší.

Energie je konstantní v těchto případech, takže pomocí ozubených kol může člověk přenášet energii. Při použití převodových stupňů mohu zvýšit rychlost na menším kole, pokud nemám potřebnou rychlost otáčení na původním zdroji energie, ale mám sílu na to otáčet velké kolo. Nebo můžu generovat větší sílu pomocí tohoto systému použitím zdroje energie, který generuje velkou rychlost otáčení, ale nemá potřebnu sílu na to otočit to velké kolo.

V podstatě mohou ozubená kola přenášet sílu na rychlost a rychlost na sílu. Také mohou být použity pro změnu směru, protože dvě kola vzájemně spojená, se otáčejí v opačných směrech.[:]

Nákupní košík
Přejít nahoru