Galvanizace

« Back to Glossary Index

Pozinkovaná ocel nebo galvanizace je proces, při kterém se ocel potahuje zinkem, aby se zabránilo rezivění. Nejběžnější metoda je známá jako žárové zinkování, kde jsou ocelové díly ponořeny do lázně roztaveného zinku.

Zinek pak působí jako obětní anoda – ochranná bariéra, která zabraňuje průniku agresivních chemikálií do ocelového prvku tím, že se nejdříve obětuje zinek předtím, než se cokoliv dostane na ocel.[:]

Nákupní košík
Přejít nahoru