Autorské poplatky

« Back to Glossary Index

Autorské poplatky jsou poplatky, které společnost nebo osoba vyplácí designérům za licenci ke komerčnímu používání výrobku, patentu nebo návrhu. Licenční poplatky jsou obvykle dohodnuty jako procentní podíl z tržeb z tohoto konkrétního vynálezu, nebo přesnějí řečeno díla.[:]

Nákupní košík
Přejít nahoru