Autodidakt

« Back to Glossary Index

Autodidakt je osoba, která se učí vlastní,o metody a je také nazývaná samouk. Autodidakti se učí svým způsobem, než tím s kterým se běžněsetkáváme ve školním prostředí s pravidly, agendami a směrem. Řídí si svůj vlastní vzdělávací proces, nicméně materiály a techniky, které používají k učení, mohou být stejné. Nejsou ale řízeny žádnou třetí osobou jako učitelem, profesorem nebo vzdělávací institucí.[:]

Nákupní košík
Přejít nahoru