Návrh a vývoj nového produktu pro průmyslovou výrobu

Jste v momentě kdy máte nápad na produkt, revoluční vynález nebo chcete inovovat stávající produkt na trhu a rozhodli jste se ho zrealizovat?

Potřebujete zajistit kompletní navržení a vývoj Vašeho nápadu od počátku až po fyzický produkt připravený k automatizované výrobě a prodeji?
Ateliér produktového designu, výzkumu a vývoje Miroslavo Vám s tím pomůže.

Kdo je Miroslavo?

A'Design Award Winner 2016 & 2017
Miroslavo je světově oceněné studio produktového designu, výzkumu a vývoje, které spolupracuje s podnikateli, vynálezci a inovátory v různých oblastech, aby jim pomohlo proměnit nápady v realitu.
Založeno českým designérem a umělcem Miroslavem Stibůrkem, který získal v roce 2016 a 2017 italské ocenění A’Design Award udělované mezinárodní designovou akademií za své první 2 navržené produkty. Získal tím možnost být objeven jako přirozeně nadaný designér. Hned poté, co získal svou první cenu za design, byl okamžitě najat jako hlavní designér technologickým inovátorem ve výrobě stínící techniky, aby navrhl jejich nový produkt. Tím jeho kariéra návrháře byla plně nastartována a založil své studio pod názvem Miroslavo.

Jak takový vývoj nového produktu probíhá?

Vývoj produktu je proces, který spojuje hned několik vědeckých, technických a uměleckých disciplín.
Vyžaduje pokročilé znalosti z oblastí vědy, matematiky, estetiky, ergonomiky, strojírenství, marketingu, podnikání, výroby, designu, CAD, výzkumu atd.

Nejlépe navržené produkty bývají ty, který nachází zlatý střed mezi všemi dotčenými oblastmi, tedy nedávají vyšší váhu ani jedné oblasti, nýbrž naleznou mezi nimi ideální kompromis pro dosažení maximálního efektu. Je to takzvaná integrace znalostí. Holistický přístup.

Jak tedy probíhá vývoj mezi Miroslavo a klientem?
Smlouva o mlčenlivosti (NDA)

Pokud to je považováno za nezbytné, je nejdříve podepsána smlouva o mlčenlivosti.

Nápad a jeho prodiskutování

Jako první v celém procesu přijde nápad. S tímto většinou přijde klient, který objevil příležitost na trhu a rád by svůj nápad zrealizoval.
Ve většině případech se původní nápad a představy částečně změní nebo přizpůsobí v průběhu vývoje, nicméně, vize a podnikatelský záměr zůstávají.
Následuje prodiskutování nápadu, zadání a očekávání.
Vývoj produktu bývá proces na několik měsíců až několik let a tedy přijde posouzení jestli si obě strany rozumí a vidí budoucnost ve vzájemné spolupráci a chtějí se vydat spolu na cestu do neznáma.

Vytvoření nabídky a vyjednání podmínek

Po tom co Miroslavo obdrží a zanalyzuje veškeré podklady a zadání dodané při první konzultaci projektu, vytvoří cenovou nabídku. Po vzájemné spokojenosti s podmínkami se vytvoří smlouva, časový plán a vývoj se tím zahájí.

Hloubkové prodiskutování produktu a výzkum

Předtím než se začne cokoliv tvořit se produkt rozebere ze všech stran a provede adekvátní výzkum.
Prodiskutujeme:

 • jak a kde se bude produkt používat,
 • jak bude velký,
 • jaké materiály použijeme,
 • jaká by měla být maloobchodní cena,
 • jak by měl fungovat,
 • jak by měl vypadat,
 • jakým způsobem se bude vyrábět,
 • jaká skupina lidí ho bude používat,
 • jakým způsobem se bude prodávat a
 • cokoliv jiného co vznikne za otázky z této otevřené diskuze.

Je důležité zvažovat tyto aspekty na samém počátku pro co nejhladší průběh vývoje. Ne vždy na otázky půjde odpovědět hned, tedy diskuzi většinou doprovází i důkladný výzkum—průzkum trhu, zákazníků, výrobních možností, konkurenčních produktů atd. Na některé otázky nalezneme odpovědi až v průběhu vývoje, tedy obecně být flexibilní a otevřený je klíč.

Vytvoření a ucelení specifikací

Po detailním průzkumu přijde vytvoření konkrétnějších specifikací a nastavení cílů.

Design

Po tom co nabereme veškeré dostupné znalosti, přijde na řadu definice vzhledu produktu, funkce, konstrukce, ergonomiky, marketingových a výrobních potřeb atd.
Přijdou na řadu základní skice, prozkoumání různých řešení, vytvoření 3D CAD modelu, prototypování 3D tiskem a následné přizpůsobení praktické výrobě.

Zajištění výrobce

Tento krok je velmi důležitý a chce ho učinit co nejdříve, aby představy, nápady a návrhy byli v kontaktu s výrobní realitou a strojírenstvím. Obecně platí, že čím dříve tím lépe.
Je důležité sehnat spolehlivého výrobce, který zajistí klientovi sériovou výrobu a za vhodných podmínek.

Proto-typování

Důležitá část, která probíhá předtím, než jde produkt do ostré výroby. V této fázi se experimentuje a pomocí tvorby prototypů se snažíme najít finální podobu a řešení, které bude plně funkční a splní veškeré stanovené požadavky a normy.
Základní
Základní prototypy mohou být vytvořený z tich nejtriviálnější věcí jako jsou sirky, papír, modelína, dráty nebo třeba polystyrén. Rychle tím můžeme zjistit odpovědi na nějaké základní otázky.
Pokročilý
V pozdější fázi můžeme vytvořit prototyp, který se bude více přibližovat finálnímu produktu. Záleží na typu produktu, nicméně, například pro skleničku můžeme vytisknout model 3D tiskárnou pro prozkoumání tvaru.
Finální
V poslední fázi přijde vytvoření finálního prototypu. Tento krok již plně zajišťuje výrobce.
Pokud bude produkt vyráběný vstřikovacími lisy, což je nejčastější způsob sériové výroby, tak se většinou nejdříve vytvoří nízkonákladová a rychle vyrobitelná prototypová forma. Jsou vhodné tehdy, kdy chceme získat prototypy již přímo ze sériových materiálů a ověřit si tak vstřikovací proces, funkčnost a mechanické vlastnosti výlisků.

Zahájení ostré výroby a dokončení díla

Po vytvoření finálního a funkčního prototypu se vytvoří konečné okótované technické výkresy, výrobce vytvoří formu a zahájí se ostrá výroba. V této fázi již přebíráte život produktu Vy a zahajujete jeho prodej a propagaci.

Post-vývoj

Potom co uvedete produkt na trh může přijít v další fází vývoj doplňků, upgradů a dalších souvisejících produktů. V tom případě se celý proces zahajuje od znova a každý projekt se posuzuje individuálně.
V případě konzultace ohledně marketingu např. vytvoření prohlášení k produktu, nebo tvorba názvů atd, je možné využít Miroslavo i v tomto kroku. Vše je pak již na domluvě.

Poslední výtvory z ateliéru Miroslavo

Chcete proměnit Váš nápad v realitu? Kontaktujte Miroslavo skrze následující formulář a pojďme to probrat


  Použitím tohoto formuláře souhlasíte se zpracováním a ukládáním Vašich osobních údajů těmito webovými stránky. Kompletní podmínky ochrany osobních údajů si můžete přečíst kliknutím na odkaz uvedený v zápatí.