Licencování

Licencování je další způsob, jak Miroslavo může sdílet svou práci s ostatními tím, že ji poskytne výrobcům, značkám a společnostem k použití pro komerční účely. Může to být obraz, design, kresba, fotografie nebo vynález.

Jak to funguje v praxi?

Obvykle je uzavřena dohoda mezi držitelem licence (klientem) a poskytovatelem licence (Miroslavo) a je většinou strukturována kolem:

  • co je licencováno,
  • jak bude tvorba použita,
  • na jakém území se bude produkt prodávat,
  • trvání licence a
  • výše licenčních poplatků, podílu na zisku nebo poplatků, které má držitel licence zaplatit.

Pokud jde o udělování licencí, neexistuje nějaké univerzální pravidlo. Podmínky dohody většinou závisí na mnoha konkrétních faktorech.

Zeptejte se na licencování Miroslavových výtvorů