Kótování

Kótování je důležitý proces v technickém kreslení. Aby se dala vyrobit součástka, design, nebo postavit např. dům, je potřeba vytvořit technické, nebo-li okótované výkresy. To znamená, že musí obsahovat skutečné rozměry, úhly, poloměry jednotlivých částí objektu.

Kótování je velmi zodpovědná funkce, jelikož dle nich se ve výrobě řídíme.

Nicméne, v dnešní době vzhledem k pokročilosti softwarů a procesů výroby se používá především počítačový software ve kterém určíme rozměry a poté exportujeme vše do formátu, kterému výrobní stroj porozumí a objekt vyrobí.

« Back to Glossary Index
Miroslavo
[email protected]

Miroslavo je český designér a umělec.

Žádné komentáře

Sorry, the comment form is closed at this time.