Často kladené otázky (ve vývoji)

Tato stránka byla vytvořena za účelem usnadnění Vaší interakce s webem Miroslavo.com. Některé informace jsou obecně známé, některé zase ne a tato stránka slouží k jejich ujasnění a zodpovězení často kladených dotazů.

Miroslavo a jeho vášen

Miroslavo je český designér, umělec, konstruktér a fotograf. Přečtěte si jeho biografii.

Load More


You can contact Miroslavo through his contact form or Instagram.

Load More


Jak používat Miroslavo.com

Navšťivte prosím Miroslavův glosář, který je vysvětluje. Pokud nenajdete kýženou odpověď, neváhejte nás kontaktovat a požádat o další informace nebo asistenci.

Load More


Chcete-li zobrazit navigační menu, klikněte na slovo VÍCE v levém horním rohu.

Horní lišta, která zobrazuje VÍCE, MÉNĚ a logo Miroslavo Vás bude následovat i při posunu (scrolování) dolů, tedy menu máte možnost otevřít na jakékoliv stránce a v jakékoliv části.

Load More


Chcete-li rychle vyhledávat na tomto webu způsobem, kterým byste např. googlili, máte možnost kliknout na tlačítko MÉNĚ v pravém horním rohu pro spuštění vyhledávacího okna.

Horní lišta, která zobrazuje VÍCE, MÉNĚ a logo Miroslavo Vás bude následovat i při posunu (scrolování) dolů, tedy vyhledávací okno máte možnost otevřít na jakékoliv stránce a v jakékoliv části.

Load More


Ceny a platba v jeho online galerii

Ceny uměleckých děl od Miroslavo jsou vypočítány na základě mnoha faktorů a tato odpověď má za cíl vysvětlit jeho cenovou politiku.

Vypočítávají se na základě těchto hlavních faktorů a nákladů:

Ceny zahrnují daňovou sazbu DPH ve výši 21%

Cena použitého materiálu

Náklady na balení a bezpečnou přepravu

Čas strávený na vytvoření jeho uměleckých děl

Originálnost a kreativita děl

Velikost uměleckých děl

Pronájem ateliéru

Náklady na provozování webu a online galerie

Dále jsou částečně ovlivněny faktory jako:

Kvalita výstav, kterých se účastní

Kvalita galerií, které ho zastupují

Prodejní historie

Množství práce, kterou Miroslavo vytváří za měsíc

Investiční potenciál

Vnitřní pocit Miroslava

Zisk, který zbyde z prodeje, využívá Miroslavo k dalšímu financování svého uměleckého vývoje (navštěvováním galerií, muzeí, účastí na uměleckých akcí, přihlášení do výtvarných cen, zakoupením nového vybavení, experimentování), darování charitě The Art Room a pokrytí cestovních nákladů na výstavy a základních životních nákladů.

Důležité upozornění: Všechny ceny jsou stejné po celém světě, ať nakupujete prostřednictvím galerie zastupující Miroslavo, prostřednictvím jeho výstav nebo prostřednictvím jeho online galerie.

Load More


Služby a produkty od Miroslavo

Miroslavo nabízí kompletní služby v oblastech průmyslového designu, konstrukčního inženýrství, grafického designufotografování, umění a internetového marketingu. Pro detailnější přehled, prosím navštivte speciálně vytvořenou stránku vysvětlující naše služby.

Load More


Load More