Často kladené otázky (FAQ)

Tato stránka byla vytvořena za účelem usnadnění Vaší interakce s webem Miroslavo.com. Některé informace jsou obecně známé, některé zase ne a tato stránka slouží k jejich ujasnění a zodpovězení často kladených dotazů.

Miroslavo a jeho vášen

Miroslavo je současný umělec pocházející z České republiky. Zabývá se tvorbou obrazů na plátno, kreseb, a doplňků, které prodává skrze svou online galerii a spřízněné galerie. Poskytuje také služby ostatním v oblastech designu, fotografování, video produkce a marketingu. Přečtěte si více o Miroslavo.

Load More


Miroslava můžete kontaktovat prostřednictvím kontaktního formuláře, Instagramu, Facebooku, LinkedIn, nebo telefonicky na čísle 777 209 307.

Load More


Jak používat Miroslavo.com

Navšťivte prosím Miroslavův glosář, který je vysvětluje. Pokud nenajdete kýženou odpověď, neváhejte nás kontaktovat a požádat o další informace nebo asistenci.

Load More


Chcete-li zobrazit navigační menu, klikněte na ty 3 horizontální čáry vlevo nahoře, takzvaný „sendvič“.

Load More


Load More


Ceny a platba v jeho online galerii

Ceny uměleckých děl od Miroslavo jsou vypočítány na základě mnoha faktorů a tato odpověď má za cíl vysvětlit jeho cenovou politiku.

Vypočítávají se na základě těchto hlavních faktorů a nákladů:

Čas strávený na vytvoření jeho uměleckých děl

Cena použitého materiálu

Náklady na balení a bezpečnou přepravu

Velikost uměleckých děl

Dále jsou částečně ovlivněny faktory jako:

Kvalita výstav, kterých se konkrétní díla účastní

Originálnost a kreativita děl

Pronájem ateliéru

Náklady na provozování webu a online galerie

Prodejní historie

Množství děl, kterou Miroslavo vytváří v daném období

Vnitřní pocit Miroslava

Zisk, který zbyde z prodeje, využívá Miroslavo k dalšímu financování svého uměleckého vývoje (navštěvováním galerií, muzeí, účastí na uměleckých akcí, přihlášení do výtvarných cen, zakoupením nového vybavení, experimentování), a pokrytí cestovních nákladů na výstavy a základních životních nákladů.

Důležité upozornění: Všechny ceny jsou stejné po celém světě, ať nakupujete prostřednictvím galerie zastupující Miroslavo, prostřednictvím jeho výstav nebo prostřednictvím jeho online galerie.

Load More


Služby a produkty od Miroslavo

Load More


Load More